Когато човек не се предава… | Мотивирай.Ме

Когато човек не се предава…

Поучителна история за мотивацията на човек

Един човек на средна възраст работил като чистач в едно училище 25 години. Един ден го извикал директора на училището и му казал:
– Погледнах в твоята молба отпреди 25 години и там се казва, че ти никога не си ходил на училище. Това така ли е?

Чистачът отговорил:
– Да така е. Никога не съм ходил на училище.

Директорът продължил:
– Твоята молба не показва, че си завършил гимназия. Поне основно образование нямаш ли?
– Не, никога не съм ходил на училище.
– Съжалявам, че ти го казвам, но днес училищния съвет има нова политика. Всички работници наети в училището трябва да имат поне основно образования. 25 години ти си вършил много добра работа, обаче сега ще трябва да те уволня. Правилата са си правила.

Чистача си отишъл в къщи и започнал да се чуди какво да прави. Цял живот е бил чистач и си помислил, че трябва да започне собствен бизнес като чистач. Първата компания с която се свързал му казали: Разбира се, че ще те наемем да ни чистиш. Спомняме си, че ти в училището много добре си вършеше работата. Следващата компания казала същото нещо.

Скоро той имал повече предложения за чистене, отколкото можел сам да се справи. И затова си наел помощник. Бизнесът му продължил да се разраства. Скоро наел още няколко работника. Неговите клиенти били много доволни от неговата работа и му дали допълнително договори за малка строителна дейност. След няколко години чистача станал доста богат. Той имал вече десетки работници, камиони, екипировка и шест цифрова сметка в банката.

Един ден той получил писмо да отиде в своята банка. Вицепрезидентът го поздравил за “удоволствието да имат такъв клиент в тяхната банка. Никога не са го виждали лично.
– Работниците сами внасят депозитите вместо Вас. Ние прегледахме нашите стари документи и открихме, че Вие никога не сте се подписвал при отварянето на вашата банкова сметка. Можете ли да се разпишете заради нас, просто за да е наред нашата документация?“

Чистачът отговорил:
– Не знам да пиша. Никога не съм бил на училище. Може ли да сложа само едно хиксче.
– Разбира се – отговорил банкерът.
Той не искал да обиди своя най-голям клиент. И продължил:
– Но това е удивително. Ето Ви Вас един чистач, който е преуспяващ в бизнеса си и сте най-големия клиент на нашата банка. Само си помислете какво щяхте да постигнете ако имахте образование?

– О – казал чистачът – ако имах образование, още щях да съм чистач в училище…

Facebook Twitter Email

Leave a Reply