Добър живот | Мотивирай.Ме

Добър живот

Доста поучително видео. Най-хубавите неща в живота рядко са материални и времето, което отделяме на близките си хора е много по-ценно от всички пари, които можем да спечелим.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply