Богат – Беден / Успех – Неуспех | Мотивирай.Ме

Богат – Беден / Успех – Неуспех

богат, беден, успех, неуспех, поука, мъдрост, живот,

Един светец тръгнал към Рая, за да говори с Бог.
По пътя минал покрай богат човек и той му подвикнал:
– Моля те, кажи на Господ, че ми дотегна моето богатство. Писна ми да съм богат, задоволен и да имам всичко. Помоли го да ми отнеме всичко това, за да живея и аз като обикновените хора.
– Добре приятелю – отвърнал светецът – ще помоля Бог от твое име.

Вървял още малко и срещнал един много беден и нещастен човек. Той му казал:
– Ако обичаш, предай на Бог, че ми дотегна моя живот. Стига съм ходил гол и бос, стига съм се мъчил от глад и немотия. Нека Господ се смили и ми даде дрехи, храна и изобщо – да промени живота ми, така че и аз да се видя в охолство като някой други хора.
– Ще предам и твоята молба човече – отговорил светецът.

Когато стигнал при Господ той му разказал за двамата, срещнати от него и предал молбите им. Тогава Господ му рекъл:
– Предай на богаташа да стане недоволен и да започне да роптае и ругае против Мен и Аз ще му отнема всичките блага и богатство. А на бедняка кажи да бъде доволен да посреща с усмивка всеки ден да мисли хубави неща и да прави добро и всичко ще му бъде дадено и всичко ще постигне.

Върнал се мъдрият светец обратно на земята и предал на богатия отговора на Господ. Богаташът веднага възразил:
– Това не бих могъл да изпълня – аз винаги съм бил доволен и не бих могъл да роптая против никой.
– Тогава богатството ти ще остане – отвърнал светецът.
Минавайки покрай бедняка той му казал отговора на Господ, но бедният човек рекъл:
– Това е невъзможно. Според теб как бих могъл да съм доволен и да мисля и правя хубави неща, когато живея в такава мизерия и лоши условия?
Светецът му отговорил:
– Тогава ще ходиш гол и бос и няма да се избавиш от немотията, нито пък ще бъдеш щастлив някога.

От “Мировата Любов”
Беседа от Учителя Петър Дънов
19 август 1919 година/Велико Търново

Facebook Twitter Email

Leave a Reply