Тестът на Сократ | Мотивирай.Ме

Тестът на Сократ

мъдрост, тест, Сократ, три филтъра, три теста, три въпроса, истина, доброта, полезност

В древна Гърция, великият философ Сократ бил известен с това, че считал знанието за най-важното нещо в живота. Един ден негов познат го срещнал и казал: „Знаеш ли какво чух току що за един твой приятел?”

„Изчакай момент,” отговорил Сократ. „Преди да ми кажеш каквото и да било, искам да преминеш един малък тест. Нарича се „Тестът на трите филтъра.“

„Тестът на трите филтъра?”

„Точно така. Преди да ми говориш за моя приятел, може би е добра идея да се спреш и да филтрираш това, което ще кажеш. За това го наричам “ Тестът на трите филтъра.“ Първият филтър е Истината. Напълно ли си сигурен, че това, което ще ми кажеш, е истина?”

„Не,” отговорил мъжът. „Всъщност чух за това току що и …”

„Добре,” рекъл Сократ. „Значи не знаеш със сигурност дали това е истина или не. Нека тогава да опитаме втория филтър, филтърът на Добротата. Това, което ще ми кажеш за моя приятел, нещо добро ли е?”

„Не, напротив…”

„Така,” продължил Сократ „искаш да ми кажеш нещо лошо за него, но не си сигурен дали е истина. Въпреки това обаче все още може да преминеш теста, тъй като остава още един филтър: филтърът на Полезността. Това, което искаш да ми кажеш за моя приятел, ще ми бъде ли по някакъв начин полезно?”

„Ами не, всъщност не…”

„Тогава,” заключил Сократ, „ако това, което искаш да ми кажеш не е нито вярно, нито добро, нито дори полезно, защо въобще искаш да ми го кажеш?”

Facebook Twitter Email

Leave a Reply