Двадесет долара | Мотивирай.Ме

Двадесет долара

двадесет долара

Известен лектор започнал своя семинар държейки двадесет доларова банкнота. В стаята, където имало 200 човека, той попитал:
„Кой иска да получи тази двадесет доларова банкнота?”
Всички ръце се вдигнали. Той казал: „Ще дам тази двадесет доларова банкнота на един от вас. Но първо ще направя това.”
Започнал да мачка банкнотата и после попитал: „Кой все още я иска?” Отново всички ръце се вдигнали във въздуха.
„Добре” отговорил той. „Какво ще стане ако направя това?” Пуснал я на земята и започнал да я тъпче с обувки. След това я вдигнал, цялата измачкана и мръсна.
„Кой все още я иска?”
Отново ръцете се вдигнали във въздуха.
„Приятели, току що научихте много ценен урок. Каквото и да направя с парите, Вие все още ги искате, защото това не намалява тяхната стойност. Все си остават двадесет долара.
Много пъти през нашия живот ние падаме, чувствуваме се изхабени и смачкани в прахта, поради решенията, които взимаме и препятствията, които имаме на пътя си. Но независимо от това, което се е случило или ще се случи, Вие никога няма да загубите Вашата стойност.
Мръсни или чисти, смачкани или пречупени, Вие все още сте безценни за хората, които Ви обичат. Стойността на нашият живот се определя, не от това, което правим или знаем, а от това …. КОИ СМЕ НИЕ.
Вие сте специални – никога не забравяйте това.”

Facebook Twitter Email

Leave a Reply