„Човек на действието” | Мотивирай.Ме

„Човек на действието”

Чудите ли се кчовек, действие, действайак да си изградите навика да действате?
Ето няколко ключови моменти:

1. Бъдете „човек на действието“. Не говорете само за нещата, а ги вършете. Бъдете „човекът действие“.
2. Не чакайте обстоятелствата да станат перфектни. Това никога няма да се случи. Очаквайте препятствия и трудности в бъдеще и разрешавайте проблемите в процеса на тяхното възникване.
3. Запомнете, че само идеите няма да Ви доведат до успех. Идеите имат стойност само, когато се осъществяват.
4. Прибягвайте до действия и за да придобиете самочувствие, и да се противодействате на страховете си. Изправете се срещу това, от което се страхувате и страхът ще изчезне.
5. Задействайте насила своя мозък. Не чакайте да получите вдъхновение. Започнете нещо ново, задълбочете се в него и ще откриете, че сте окрилени и мотивирани да продължите.
6. Мислете в как да започнете още сега. Утре, следващата седмица и „някой друг път” са сходни по значение и са синоними на „провал” и „никога”. Бъдете от хората тип, които започват още сега, без много да му мислят.
7. Залавяйте се за работа още сега. Не губете време за подготовка за действие. Започвайте да действате веднага и планирайте, докато сте набрали инерция.
8. Винаги поемайте инициативата. Покажете, че имате амбицията и способността да действате. Действайте!

Facebook Twitter Email

Leave a Reply