Тайните на благосъстоянието (част 5) | Мотивирай.Ме

Тайните на благосъстоянието (част 5)

благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство23. Благосъстоянието не се случва по случайност, късмет или благоприятни ситуации.

Много хора вярват, че благосъстоянието се случва благодарение на късмет, щастливо стечение на обстоятелствата или благоприятни възможности. Това е истина само тогава, когато вие съзнателно и несъзнателно създавате тези благоприятни възможности, а не чакате късметът да ви ги поднесе. Да вярвате и да действате в посока създаване на благоприятни възможности е много по-важно от всички ваши останали придобити навици и умения, включително професионални и жизненоважни такива.

24. Благосъстоянието не е притежаването на много предмети, а начин на мислене и на възприятие на света.

Многото имоти, коли, луксозни вещи не създават самото благосъстояние, а са само външен облик на правилното мислене, вяра и действия на даден човек. По същия начин липсата на къщи, пари и вещи само по себе си не е бедност. Истинската бедност се проявява само в резултат на мисленето, вярата и действията, които всеки човек предприема. Не може да мислите и да вярвате, че всичко около вас е мизерия и да успеете да станете богати.

bogatstvo-uspeh-shtastie-5-1.jpg25. Вашите мислене, вяра и действия могат да ви доведат до благосъстояние или да направят така, че да изживеете живота си в бедност.

Надявам се горното изречение да се запечати в съзнанието на всички ви. То е най-важното от моята лекция. Също така се надявам да се стреснете и да разберете, че вашето благоденствие е предимно във вашите ръце. Изберете ли да следвате пътя на благополучието със сигурно ще благоденствате след време. Обратно – лутате ли се в безпътица и мислите ли за себе си като мизерстващи и недостойни за благоденствие хора – ще живеете в бедност.

Важно е да успявате да преценявате точно и хладнокръвно ситуациите и да действате в правилния момент. Различните хора ще интерпретират различно еднакви ситуации – еднн ще виждат опасност, а други ще забележат открити възможности. Да разгледаме няколко случай: Вие може да се хвърляте в начинанията бързо, с главата напред – завладени от мисълта да действате и да станете богати. Но ако не сте преценили правилно нещата ще загубите пари, нерви, усилия и време напразно. В друга ситуация бихте могли да се откажете, защото нещата изглеждат нагласени и сте сигурни, че никой няма да ви обърне внимание или пък да не вярвате, че имате сили да се справите. Ако преценката ви е грешна – отново губите възможност за добра сделка или добър ваш ход.

А сега си представете, че при изникнала ситуация сте уверени в себе си, подхождате пресметливо, внимателно си съставяте план и правилните решения просто следват едно след друго. Всичко е във вашите собствени мисли, желания, вяра и действия. Само от вас зависи да следвате най-могъщия инструмент за постигане на благосъстоянието – вашия разум.

благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство26. Да бъдете егоисти не е лошо нещо.

Да бъдете егоисти /от части/ означава да следвате природния начин на живот. Повечето хора вярват, че егоизмът е лошо нещо и че интересите на групата са по-важни от интересите на отделния индивид. Това се нарича социално програмиране и може да бъде изключително опасно, ако вие сляпо вярвате в и следвате този принцип. Ако се отказвате от собственото благоденствие в името на обществото то това показва ниската ви самооценка и липса на вяра, че сте достойни да живеете щастливо и богато на Земята. Това още повече ще засилва убеждението ви, че поради една или друга причина вие не сте от „късметлиите”, които са създадени да живеят добре и че щастието е химера. А мислите и вярата ви ще обуславят действията ви. Така влизате в порочния кръг на мизерията и нещастния живот.

Вместо това си отдайте заслужено внимание и вярвайте, че вие сте създадени, за да живеете щастливо и богато. Научете се да извличате удоволствие и хубави моменти от живота – стремете се да задоволявате собствените потребности и да угаждате на разумните си желания.

27. Благоденстващите хора не робуват само на една идея и цел.

Богатите и щастливи хора не са вглъбени само в една идея – например да купуват всичко на ниски цени или да продават всичко с висока надценка, или др. Те са внимателни и макар че използват благоприятните възможности не се вторачват само и единствено в тяхното преследване. Вместо да преследвате само най-изгодните оферти и да се опитвате да хванете най-голямата изгода се научете да действате пресметливо, но и спокойно и без излишен стрес. Най-важно е вие да се чувствате удовлетворени и щастливи от това, което правите или придобивате, а не това да е направено на най-ниската възможна цена.

благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство28. Благоденствието е навсякъде около нас и навсякъде по света.

Има хора, които живеят в гета или неприветливи квартали. Обградени са от болести, престъпност и мизерия. Изглежда така, сякаш в тези места не е възможно да съществуват успех и щастие. Но това не е така. Отново всичко е в мисленето и действията на хората. Безспорно ужасната среда стимулира ужасно и деструктивно мислене – човек е по-склонен да се оплаква постоянно, вместо да търси начини да успее и да забогатее. Но има не една и две истории на спортни, бизнес или други „гении”, родени в гетата, които в последствие стават милионери и/или много успешни хора. Всички те са вярвали в себе си и своите способности и са преследвали своите цели – само така са стигнали до успеха.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply