Тайните на благосъстоянието (част 6) | Мотивирай.Ме

Тайните на благосъстоянието (част 6)

 благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство29. Благосъстоянието не може да бъде оценено с точни критерии и да му бъдат залепени точни етикети.

В природата всичко се стреми към баланс и равновесие. Едни величини и случки се сравняват с други и когато имаме нещо противоположно на друго – получаваме например: мъжки и женски пол, топло и студено, положително и отрицателно, добро и зло. Когато говорим и действаме справедливо ние участваме в равностойния обмен и запазваме равновесието в природата. Например – когато сключваме честна сделка ние можем да получим заплащане срещу нужен на другата страна продукт. Важно е да не изнудваме другата страна да плаща по-голяма цена от нормалната за продукта и ние да не бъдем изнудвани да продаваме труда си на безценица. Така е замислен нормалният баланс в природата. Всяко отиване в крайностите е вредно – например, ако сключим сделка, която окачествяваме като „много добра” за нас – то често може да се окаже, че сме „излъгали” отсрещната страна да сключи „много лоша” сделка. Това не бива да се случва – трябва да се придържаме към равновесието и да бъдем справедливи.

Помислете и от друга гледна точка за лошите неща – ако компютърът ви се развали, това е нещо много лошо, но пък за специалиста, който ще го поправи и нахрани семейството си с парите, случилото се е нещо хубаво. По същия начин, например сезоните не са добри и лоши. Разбира се, някой хора харесват повече лятото, други повече зимата, но трябва да помним, че не може да има лято, без зима, нито пък пролет, без есен. Нищо само по себе си не е само добро или лошо и не бива да даваме крайни оценки. По-скоро трябва да осъзнаем, че животът съществува, благодарение на един непрестанен и балансиран обмен, нищо не е безплатно и винаги, за да получим нещо трайно и значимо, трябва да дадем.

 благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство30. Отношението към парите и богатството е ключово, за вашето благосъстояние.

Бедните хора обикновено излъчват лоша енергия към парите и богатството. Те просто са алчни и ламтят за пари, с които да задоволят потребностите си. Помислете си Вие дали бихте отишли при някой човек, който иска само да Ви използва, за да подобри живота си. Едва ли. Хората, които успяват и имат пари, най-често са щедри и гледат на финансите като на средство, с което може да се направят много добри, полезни и градивни неща. За тях парите са средство, с което създават и успяват, средство, което им дава свобода да осъществяват мечтите си и тези на другите.

Има и хора, които презират богатите, парите и богатството. При тях също едва ли парите ще дойдат някога, освен, ако нямат невероятен късмет. Запомнете, че отношението ви към богатството и парите е съществено, за това дали някога ще бъдете богати – позитивното отношение ще ви помага, докато отрицателното ще пречи.

благосъстояние, благоденствие, щастие, успех31. Научете се да довършвате започнатото, преди да преминете към следващо нещо.

Научете се да завършвате нещата, с които се занимавате, при това ги завършвайте качествено и с максимално старание и прилежност. Благоденствието съществува само при точен ред и добър баланс. Важно е да сте подредени в мислите, желанията и действията си – да преследвате целите си и да не се отказвате при трудностите, които неминуемо ще изникват. Хората, които се отказват лесно и не довършват делата си никога не могат да възпитат в себе си нужната дисциплина, старание и вяра в успеха. Такива хора трудно биха осъществили мечтите си и биха били щастливи. Те остават посредствени и изживяват посредствен живот.

 благосъстояние, благоденствие, щастие, успех, богатство32. Успешният и проспериращ човек е различен от тълпата хора.

За добро или лошо /както споменах по-горе – зависи от гледната точка/, голяма част от хората ще живеят в нищета, мизерия и ще бъдат нещастни до края на живота си. Най-често, те дотолкова свикват с това си състояние, че не правят нищо, за да го променят. Те живеят като роби, без собствена воля – ходят монотонно на нископлатената си работа, която не ги задоволява, харчат малкото си пари за едни и същи, често ненужни неща /например цигари и алкохол/, псуват живота и успелите хора и оплакват съдбата си. Истина е, че хората тръгват от различни нива – и много хора нямат късмета да имат добра база, върху която да градят. Но още по-голяма истина е, че човек има огромна власт над съдбата и живота си. Помислете за всички онези, монотонни неща, които правите по навик и които не ви носят удовлетворение, но въпреки това продължавате да ги правите, тъй като не желаете или се страхувате да промените начина си на живот. Помислете, че дните, които ви остават да живеете наистина не са чак-толкова много. За това никога не спирайте да мечтаете и никога не спирайте да действате в посока – изпълнение на вашите мечти.

Бъдете различни от мнозинството хора, бъдете различни от тълпата. Мислете и анализирайте внимателно, вниквайте в нещата, като ги разглеждате от различни гледни точки, бъдете прозорливи и не изпускайте откритите пред вас шансове. И най-важното – не се отпускайте и не бъдете инертни – действайте!

Facebook Twitter Email

Leave a Reply