Ценният дар | Мотивирай.Ме

Ценният дар

щастие, подарък, ценен, бог, сърце, искрен, мъж, жена, човек, дар

Едно време, когато Бог сътворил света, той решил да остави след себе си, част от своето величие и божествиност, като обещание за това, което би станал човек ако положи усилия. Той започнал да се чуди къде да остави този ценен дар, защото както той обяснил, човекът не би оценил нещо, което може да открие лесно.

„Трябва да поставиш този дар на върха на най-високата планина на земята” , казал един от съветниците му.
Бог поклатил глава: „Не, човекът е авантюристично същество и той скоро ще се научи да изкачва и най-високите планински върхове.”

„Скрий го, тогава, в дълбините на земята”
„По – добре не”, казал Бог. „Един ден, човекът ще открие, че може да прокопае дупка и в най – големите дълбини на земята”

„Тогава го скрий в средата на океана”
Бог поклатил глава: „Дал съм на човека мозък и един ден той ще се научи да строи кораби и да прекосява и най-големите океани”

„Тогава къде, господарю?” попитали всички съветници.
Бог се усмихнал: „Ще го скрия там, където всеки мъж и жена ще бъдат способни да го открият, ако погледнат достатъчно дълбоко и искрено. Ще го скрия в техните сърца.”

Facebook Twitter Email

Leave a Reply