Прекомерното настройване за успех вреди на мотивацията | Мотивирай.Ме

Прекомерното настройване за успех вреди на мотивацията

мотивация, успех, цел, експеримент, откритие

Учени от Великобритания направиха интересно откритие за внушенията и самовнушенията. Те открили, че центърът, отговарящ за мотивацията се намира в хипоталамуса и след няколкомесечно изучаване на този център са на мнение, че самовнушението и прекомерната сигурност в успеха не са сред добрите начини да се мотивира човек да постигне определена цел. Мотивацията е разгледана като съвкупност от фактори, които определят до колко сме активни в преследването на определена цел.

Проведеният експеримент включвал 50 човека. На всички била поставена задачата да пренареждат буквите от дадена дума, за да получат нови думи. Преди да се заемат със задачата обаче половината от участниците в експеримента били карани да се само-надъхват като си повтаряли „Аз ще се справя със задачата със сигурност – и ще имам успех”. Другата половина от участниците просто били задължени да си задават въпроса дали наистина ще се справят и как ще успеят – тоест да поставят под съмнение успеха и да търсят различни начини до него.

Резултатите от проучването показали, че тези от хората, които се съмнявали и обмисляли дали наистина ще се справят – успели да открият много повече думи от тези, които вярвали до максимум, че ще се справят отлично. Учените посочват, че съмнението и несигурността в дадено начинание карат хората да са по-концентрирани и да са настроени за по-сериозни усилия. От друга страна – убедените на 100% в успеха се отпускат и стават по-немарливи в изпълнението на задачата.

Изглежда – позитивното внушение не само не ни доближава до успеха и не ни мотивира повече, но точно обратното – често ни отпуска и ни кара да пренебрегваме преодоляването на трудностите и усилията, които са в основата на всеки успех. Все пак трябва да се отбележи, че поради ниската бройка участници в експеримента – резултатите от него не могат да се счита валидни за всички хора. При много от нас причините за мотивация са силно различни от тези при другите хора.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply