Създаване на Българската държава | Мотивирай.Ме

Създаване на Българската държава

Създаване на България
1. Предистория

Северите и други 7 славянски племена на север от Стара планина до река Дунав създали свой племенен съюз и успявали да отблъсквали нападенията на Византия и опитите й да възстанови властта си на север от Балкана. Когато ордата на Аспарух от 150 000 – 200 000 души и стадата добитък след тях стигнала Дунав, те смело прекосили реката и нахлули в границите на могъщата Византия. В първия момент вбесеният император Костантин IV предприел голям поход на север към Дунав, за да унищожи това “презряно племе”, но претърпял голядмо поражение. Византийските автори се оправдават, че българите не се решили да влезнат в сражение и понеже императорът страдал от подагра се оттеглил в Месемврия. Тогава войските му тръгнали да бягат, а българите се нахвърлили върху византийците и настанало клане.


2. Създаване на Българската Държава на Дунав

Така през далечната 681 г. византийската войска била разгромена. Прабългарите превзели земите на север от Стара Планина, укрепили се с вал, дълъг около 100 километра (от Черна Вода до Констанца). Този ров бил с широчина 15 метра, височина 4 метра, а на дъното му били забити колове. Това щяло да спре хазарските племена. Този вал е и доказателство, че прабългарите смятали да останат за дълго, може би за вечни времена, на тази земя. По-късно установили отношения със славяните, за които ще уточним малко по- нататък. След като се укрепили, Аспарух повел ордата си на юг от Балкана, където продължил да опустошава “благословената византийска земя”. Византийците се стреснали и решили да сключат с него мирен договор, който и до днес се смята за официално признание на българската държава, тоест за началото й! Допълнителна причина за гордост е, че надутият византийски император се съгласил да плаща годишен данък на българите. Освен това на един църковен събор един висш византийски презвитер (църковен сан) казва: “Ако бях изслушан, нямаше да претърпим това, което претърпяхме във войната с България! “ Тоест той не говорел за война с някакво нахално племе, не говорел за една загубена битка, а за война с държава, с България! Следователно тази нова държава на прабългарите, била същата Стара Велика България, която съществувала от 165 година, само че границите й били изместени по на Юг.

Хан Аспарух


3. Устройство на новата държава – България

Когато Аспарух победил византийците и се укрепил в Добруджа, осъзнал, че със своите 10 000 конника не може да удържи трайна победа срещу могъщите ромеи и желязната им армия. А на тази опустошена от войните земя живеели само славяните, които преди много години били нахлули заедно с прабългарите и за разлика от тях, останали там. Аспарух разбрал, че една бъдеща война с тях би подарила земята на византийците и вместо това пратил пратеници във всички посоки – да разгласят, че могъщият хан на българите иска да разговаря с техните князе и вождове. Славяните се съгласили на предложения им съюз и двата народа си разпределили отговорностите по пазенето на границите. Северите се преместили на изток към източните старопланински проходи и морската граница, останалите седем славянски племена се пръснали по цялото протежение на Балкана, за да устроят засади и да пазят проходите. Прабългарите пък пазели границите откъм аварите и хазарите, където имало и защитни валове – на Изток и Запад. Срещу византийците действали заедно. Границите се пазели свирепо – пазач, допуснал преминаване, се наказвал със смърт. Владетелят на държавата бил прабългарския вожд – Хан Аспарух. А за столица била определена Плиска. Наистина невероятно било устройството на този град, при строежа на който прабългарите проявили всичките си архитектурни дарби. Градът бил устроен във формата на концентричен правоъгълник, в центъра на който, в свещената точка на пресичане, бил храмът на Тангра. Могъщи били укрепленията на столицата и голяма площта й (25 000 декара).

Руини на Плиска

Така прабългарите и славяните образували един благословен съюз, който помогнал на двата народа да се укрепят на тази свещена земя, където по-късно се слели и дали живот на българския народ, който и до днес живее тук.

източник:
https://www.information-bg.com/bulgaria/view.php?id=16

Facebook Twitter Email

Leave a Reply