Това е Христо Ботев | Мотивирай.Ме

Това е Христо Ботев

Христо Ботев, живот, БотевХристо Ботев е роден в Калофер на 6 януари 1848 година. Син е в семейството на Ботьо Петков и Иванка Ботева. Има брат Кирил Ботев. От 1854 до 1858 година Христо Ботев учи в Карлово, където баща му е учител. По-късно се завръща в Калофер и продължава учението си под ръководството Ботьо Петков. През юни 1863 г. завършва калоферското трикласно училище.

През октомври 1863 г. заминава за Русия /с помощта на Найден Геров/ и се записва като частен ученик във Втора Одеска гимназия. Там се запознава с руската литература и силно влияние върху неговото мислене оказват Александър Херцен, Николай Чернишевски, Николай Добролюбов и други автори. Тогава прави и първите си поетични опити. През септември 1865 г. е изключен от гимназията поради липсата на интерес към учебната програма. В същото време, обаче Христо Ботев чете много книги и натрупва много знания. По това време създава връзки с руските революционни среди. През октомври и декември 1866 г. е учител в бесарабското село Задунаевка.

През януари 1867 г. заболява баща му и на Христо Ботев се налага да се завърне в Калофер. Малко по-късно /15 април/ във вестник „Гайда“, редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано и първото стихотворение на Хр. Ботев — „Майце си“.

Ботев не се задържа дълго в Калофер. Той произнася пламенна реч в чест на славянските просветители братята Кирил и Методий /на 11 май/ и е принуден да напусне Калофер. През октомври 1867 година пристига в Румъния, като живее в Букурещ, Браила, Александрия, Измаил и Галац. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се печата вестник „Дунавска зора“. Попаднал в средата на българската революционна емиграция, той се сближава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата на Жельо Войвода, в която е определен за на длъжност – секретар. Тогава написва стихотворението „На прощаване“. По различни причини четата се разпада и не преминава Дунава.

През септември 1868 г. Христо Ботев постъпва в букурещкото медицинско училище, но поради липса на средства e принуден скоро да се раздели и с него. След това Ботев изпада в крайна бедност и прекарва зимата в една запустяла вятърна мелница край града. Точно тук Ботев живее заедно с Васил Левски и остава възхитен от способността на Апостола да преодолява лишенията, на които по това време преодолява и той.

На 10 юни 1871 г. издава първия си вестник „Дума на българските емигранти“. През октомври същата година участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество. През април 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и е изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов. Списва във вестник „Свобода“, който си сменя името на „Независимост“, а по късно работи като сътрудник и съредактор на революционния орган. На 1 май 1873 г. издава сатиричният вестник „Будилник“. На 20-21 август 1874 година участва в общото събрание на БРЦК и след това продължава да работи като негов секретар. През следващия месец става учител в българското училище в Букурещ. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новия орган на революционната партия — в. „Знаме“ (8 декември 1874 година). През 1875 година издава преводите „За славянското произхождение на дунавските българи“ от Д. Иловайски и „Кремуций Корд“ от Н. Костомаров. През юли същата година сключва граждански брак с Венета, като техен кум става Георги Странски. През септември същата година съвместно със Стефан Стамболов издава стихосбирката „Песни и стихотворения“ и „Стенен календар за 1876 година“ със стихотворението „Обесването на Васил Левски“. На 13 април 1876 г. се ражда дъщерята на Христо Ботев и Венета — Иванка. На 5 май издава вестник „Нова България“.

След огромния удар, нанесен на Вътрешната революционна организация /обесването на В. Левски и колебанията на Л. Каравелов/, начело на БРЦК застава Ботев.

След избухването на въстание в Босна и Херцеговина през 1875 година БРЦК под ръководството на Христо Ботев започва подготовката на въстание и в България. За тази цел Ботев е изпратен в Русия да събира средства и оръжие за въстанието и да доведе оттам войводата Филип Тотю. Преждевременното избухване на въстанието и неговият неуспех, обаче довеждат до сериозни разногласия в БРЦК. В следствие от това в края на 1875 година Ботев подава оставка (това довело и до разпускането на организацията), но не се отказва от революционната си дейност. След създаването на Гюргевския революционен комитет Христо Ботев установява контакт и с неговите членове. През май 1876 година той започва редактирането на последния свой вестник „Нова България“, от който успява да издаде само един брой.

Христо Ботев, живот, БотевПрез май 1876 г., вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета и става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ на 16 май и един ден по-късно заставя капитана Дагоберт Енглендер да спре на българския бряг.

От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана, минавайки през десетина села. Въпреки очакванията, обаче много малко българи се присъединяват към четниците. Четата води няколко боя с преследващите я османски потери. На 2 юни (20 май стар стил) 1876 година е последният тежък бой в подножието на връх Вола в Стара планина. След сражението, привечер случаен куршум пронизва Христо Ботев и слага край на живота на един от най-големите български герой.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply