Пътят към щастието – IV. Обичай и помагай на децата | Мотивирай.Ме

Пътят към щастието – IV. Обичай и помагай на децата

Днешните деца са бъдещето на цивилизацията. Да отглеждаш дете в днешния динамичен свят е все едно да го пуснеш в клетка с тигри. Децата не могат да се справят с околния свят и нямат наистина възможност да успеят сами. Те се нуждаят от любов и помощ, за да оцелеят и за да имат успех.

Въпрост за доброто родителстване е деликатен за дискутиране. Има почти толкова голям брой теории и съвети, за това, как да отглеждаш децата си, колкото и родители на земята. И все пак ако родител се справя зле, това може да доведе до много тъга и дори може да усложни живота на самия родител в следващите години. Някои родители опитват да възпитават и отглеждат децата си по начин, по който те самите са били възпитавани, други опитват напълно обратни начини, трети пък считат, че децата трябва да бъдат оставени сами да пораснат и намерят своя път. Никой от начините не гарантира успех. Съществува дори теория, базирана на идеята, че развитието на детето зависи от историята и еволюцията на цялата човешка раса. И някак си от само себе си децата в развито общество ще се превърнат в морални и добре-държащи се възрастни. Въпреки, че теорията се отхвърля с лекота – като просто отбележим броят на престъпниците, които някак си не са се превърнали от само себе си в почтени граждани на човешкото общество – тази теория позволява на част от родителите да отглеждат децата си по мързелив начин и има своята популярност.

Едно малко дете прилича на празен лист хартия. Ако напишеш върху него лоши неща, той ще показва лоши неща. Но разликата от листа е, че детето може да пише само и може да записва в себе си нещата, които вижда като пример. Не е достатъчно да купувате децата с играчки или пък да се стремите да ги предпазвате от целия свят.

Това, което работи най-добре е всъщност да бъдете приятел на детето. Детето се нуждае от приятели повече от всеки друг човек. Опитайте се да откриете неговите проблеми, без да опитвате да натрапвате собствените решения върху тях. Вслушайте се в това, което предлага детето и ако е разумно го похвалете и оставете да го изпълни.

пътят към щастието, дете, успех, отглеждане, мъдрост, щастие, родител, любов, деца

Facebook Twitter Email

Leave a Reply