В търсене на… | Мотивирай.Ме

В търсене на…

В търсене на, истината, живот, смисъл, търсене, истина, желание, чувства, празнина

Ние всички я търсим…
Някои от нас я търсят цял живот…
Някои мислят, че могат да я купят…
Някои мислят, че могат да я облекат…
Някои обикалят света, за да я намерят…
Повечето… дори не знаят какво търсят…

Но всички ние чувстваме…
Това болезнено желание…
Тази необяснима празнина…
Която може да бъде запълнена само от едно нещо…

Истината!

Facebook Twitter Email

Leave a Reply