Как да бъдеш лидер | Мотивирай.Ме

Как да бъдеш лидер

лидер, лидерство, лидери, лидерътЛидерите могат да бъдат родени лидери или да се научат да бъдат такива. За да се научиш да бъдеш лидер трябва да придобиеш нови качества и да усъвършенстваш тези, които вече притежаваш.

Не може да се превърнеш в лидер за един ден. Даже и родените лидери не притежават всички тези качества, които са нужни, за да водиш хората в дългосрочен план. За да бъдеш добър лидер трябва да:

Имаш добър поглед върху нещата. Лидерите знаят къде искат да отидат и как да стигнат дотам. Те виждат глобалната картина и си изграждат стратегия как да постигнат това, което искат.

Взимаш решения. Лидерите не се страхуват да взимат трудни решения, защото вярват в себе си и способностите си. Те знаят, че нерешителността прахосва напразно ресурсите и възможностите.

Поемаш рискове. Лидерите имат куража да действат в ситуациите, когато добрите резултати не са сигурни. Готови са да рискуват и да се провалят. (Прочети „Как да поемаш рискове“ за повече информация по темата).

Мотивираш останалите. Лидерите умеят да споделят виждането си с останалите и да ги убеждават в идеите си. Те могат да вдъхновяват другите и да им помагат да постигат целите си, и да правят неща, които не са и предполагали, че могат.

Сформираш екипи. Лидерите създават продуктивни екипи, които извличат най-доброто от хората. Те учат хората в екипа си как да работят заедно, да са единодушни и да разрешават проблеми.

Познаваш себе си. Лидерите знаят силните и слабите си страни, и гледат на себе си обективно. Те познават собствените си недостатъци, отворени са за критика и са готови да направят промяна, ако е нужно.

Показваш почтеност. На лидерите може да се вярва, затова останалите ги следват. Качествата, които помагат за изграждане на доверие са компетентност, постоянство, грижа и откровеност. Лидерите притежават и автентичност, надеждност и се чувстват комфортно със себе си и начина си на живот.

Се учиш цял живот. Лидерите искат да се учат и да се усъвършенстват постоянно.

Комуникираш ефективно. Лидерите умеят да изразяват идеите си пред останалите и да се адаптират, за да покрият нуждите на хората, с които разговарят.

Помагаш на останалите да успеят. Лидерите винаги помагат с каквото могат на другите, за да може те достигнат пълния си потенциал, което допринася за успеха на екипа.

лидер, лидерство, лидери, лидерътДа вдъхновяваш другите чрез примери. Ако те накарам да ми изредиш трима човека, които те вдъхновяват, ще го направиш без особени усилия. Ако те попитам защо те вдъхновяват, ще ми кажеш какво са направили или все още правят тези хора. Лидерството се постига чрез действие. Това означава, че по пътя ти към лидерство ще трябва да действаш по начини, които прилягат на модела, който си изградил вече.

Пътят към лидерството не е лесен, защото се иска постоянство. Трябва постоянно да полагаш усилия да усъвършенстваш уменията си. Но ако погледнем от добрата страна, всеки, който е готов да направи усилие, може да стане добър лидер. Добрите лидерски умения са ключов фактор за успеха на бизнеса. Усилията, които полагаш, за да станеш добър лидер няма да останат напразни. Ако поработиш над тези 11 стъпки за лидерство ще можеш да се превърнеш в лидерът, от който много хора и фирми имат нужда.

Facebook Twitter Email

One Response to “Как да бъдеш лидер”

  1. Бих искала да съм по-успешна, по-уверена и по-дейна

Leave a Reply