Автор Тема: Не "късметът", а начинът ни на мислене определя съдбата  (Прочетена 6709 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

valyogennoff

  • Начинаещ
  • *
  • Публикации: 3
  • Рейтинг: 0
    • Профил
Мислете за нещата, които искате да ви се случат и избягвайте всякакви мисли за нещата, които не желаете да ви се случат

Човешкият мозък е едно от чудесата на природата. Вся­ка личност, стига да е „нормална" (в най-широкия смисъл на тази дума), може да постигне по принцип всичко, кое­то други са постигнали. Вашите страсти, чувства, усеща­ния, инстинкти, наклонности, настроения, убеждения и навици са напълно подвластни на стремежите ви. Само от вас зависи да ги насочите към мечтаната цел. Как ще ги използвате зависи единствено от вас. Подобно на другите природни сили, всяка от тези латентни способности има потенциал да твори добро, но начинът, по който ги използваме, може да бъде не само положителен, но и неутрален или отрицателен.

При раждането ни тези сили са в латентно състояние. Нека ги оприличим на нови инструменти, наредени по рафтовете в магазина. Полирани, блестящи, готови да вля- а зат в употреба, но неспособни да работят сами. Нужен им е потребител. В процеса на своето съзряване човек се научава да си служи с тях, но понякога, поради невежество, страх или някакво друго неблагоприятно въздействие, много от тях не получават развитие и си остават в латентно състояние.

Но независимо как сте живели досега, вие притежавате силата да употребите капацитета на своя ум ефективно и ефикасно във всеки един момент. Можете да го насочва­те, контролирате, неутрализирате и хармонизирате, сти­га само да умеете да мислите положително, т.е. да прите­жавате положителна умствена нагласа.

Вашият мозък притежава десет милиарда клетки, два пъти повече на брой от цялото население на планетата. Те функционират в единство и всяка от тях е създадена, за да ви служи. Въпреки това, дори най-интелигентните хора не са в състояние да мобилизират целия си мозъчен по­тенциал. Коефициентът на интелигентност на много от великите исторически личности не надвишава средните стойности. Величието на тези хора, техните необикнове­ни постижения, са станали възможни благодарение на спо­собността им да използват и контролират своя умствен потенциал. Те са притежавали в най-висша степен спо­собността да мислят положително. Човекът е надарен с неограничени умствени способности и от нас зависи дали и как ще ги използваме в името на собственото си благо.

Най-добрият на­чин да направлявате своя разум, е да мислите за нещата, които искате да ви се случат и да избягвате мислите за нещата, които не желаете да ви се случат.

„Една картина струва колкото хиляда думи", казва ед­на стара мъдрост. Независимо от това, че обикновено чо­вешките мисли се изразяват словесно, най-мощният ком­понент на мисловния процес се визуализира в картини, а не в думи. Ако ви хрумне идея, тя обикновено се появява в мислите ви като представа за нещо, което се случва, а не на изречение, което изплува в съзнанието ви. Въобража­емите картини са най-непосредствената и изразителна Форма на мисълта.

Способността на ума да създава образи е свързана с много по-дълбоки равнища на съзнанието, отколкото ези­ковата способност. Човешката реч се е появила и развила сравнително късно. Картините и образите имат непосредствено въздействие върху човешките чувст­ва, докато въздействието на думите е опосредствано. Защото мозъкът първо превръща думите в картини, които най-дълбинните равнища на съзнанието възприемат и едва тогава те му въздействат.

Трябва следователно да овладеете техниката на мислене то и да визуализирате нещата, които се стремите да постигнете, и личностните характеристики, които искате да придбиете. Да предположим например, че изпитвате необходимост да притежавате повече твърдост. Не се задоволявайте със: „Трябва да бъда по-твърд." Представяйте си как бихте изглеждали, ако наистина бяхте такъв. Какво изражение на лицето бихте имали? Каква стойка?

Внесете повече действеност в поведението си с помощта на пълноценни, честни и здравословни визуални предста­ви за всяка ситуация, личност или обстоятелство, с които се сблъсквате. Като визуализирате доброто, създавате га­ранции, че действително ще го преживеете. Като визуа­лизирате наум положителните резултати от дадена ситу­ация, ще предпоставите реализацията им.

Истината е, че при всяко нещастие, беда, провал, пора­жение, скръб или някаква неприятност (вследствие на ва­ша или на нечия чужда постъпка), човек има възможност да реагира положително. „Търси и ще намериш", се казва в Светото Писание. Визуализацията на възможните по­ложителни резултати от всяка ситуация ще ви помогне по-лесно да видите максималната полза, която е възмож­но в бъдеще да прерасне в действителни придобивки и истинска благодат.

Наполеон Хил