Автор Тема: Как се регистрира фирма ООД  (Прочетена 4663 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Gloriana

  • Младши потребител
  • **
  • Публикации: 56
  • Рейтинг: 7
    • Профил
Регистрация на ООД се извършва въз основа на заявление по образец А4. Регистрацията на ООД се заявява от управителя/ите на ООД, както и от лице с изрично, писмено пълномощно. Заявлението за регистрация на ООД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Заявлението за регистрация на ООД и приложенията към него се подават на български език. Документи за регистрация на ООД могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език. Заявленията за регистрация на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Търговски регистър по реда на постъпването им.

Компетентен орган за регистрация на ООД е Агенция по вписванията. Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за регистрация на ООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията. Съгласно Закона за търговския регистър няма изискване регистрацията на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Това дава възможност, например заявление за регистрация на ООД със седалище и адрес на управление в град София да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд - град Варна.

Регистрация на ООД е валидна за територията на България, без оглед на факта - къде ще е седалището на вашата нова фирма.

Гореописаната процедура по регистрация на ООД, започва след възникването на съответното дружество. ООД възниква въз основа на дружествен договор / учредителен акт, който се сключва в писмена форма. Фирмата на ООД трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност. Капиталът на ООД не може да бъде по-малък от 2 лева. Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е дружество, което се образува от две или повече физически и/или юридически лица, които отговарят за задълженията на ООД с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
The power of imagination makes us infinite.