Мъдростта на Конфуций | Мотивирай.Ме

Мъдростта на Конфуций

Конфуций, мъдрост, мъдри мисли, мъдрецНе убивай комар с меч.

Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите.

Да изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш.

Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.

Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.

Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът.

Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.

Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си.

Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка.

Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.

Покоят е благоденствие.Конфуций, мъдрост, мъдри мисли, мъдрец

Човекът е човек, когато е закусил.

Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.

Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.

Лудият се оплаква, че хората не го познават, а мъдрецът – че не познава хората.

Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.

Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде.

Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.

Проклятие е да живееш в интересни времена.

Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.

Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.

Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен.
В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват. Днес – за да смаят другите.

В древността хората учили, за да се усъвършенстват. Днес учат, за да направят впечатление на другите.

В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.

В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни. А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.

Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват – това е скромност; да ги разкриеш пред приятели – това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички – това е горделивост.

Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?!

Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес, отколкото утре.

Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.

Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.

Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият — към другите.

Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.

Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.

Конфуций, мъдрост, мъдри мисли, мъдрецНещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя.

От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен.

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.

Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.

Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път.

Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.

Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.

Facebook Twitter Email

One Response to “Мъдростта на Конфуций”

  1. […] източник: https://motivirai.me/961/madrostta-na-konfutsiy/ […]

Leave a Reply