Мотивирай.Ме - Форум за бизнес, пари, мотивация и успех

Бизнес => Бизнес съвети => Темата е започната от: Gloriana в февруари 03, 2011, 11:59:30 pm

Титла: Как да регистрирам фирма Едноличен Търговец /ЕТ/
Публикувано от: Gloriana в февруари 03, 2011, 11:59:30 pm
Регистрация на ЕТ в Търговския регистър може да извърши всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Чуждестранен гражданин може да открие фирма на ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България. Всяко физическо лице може да извърши само една регистрация на фирма като ЕТ. Регистрация на ЕТ може да предприеме само лице, което не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е невъзстановено в правата си като несъстоятелен и не е осъдено за банкрут. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност.

Регистрация на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ А1. Регистрация на ЕТ в Търговски регистър се заявява лично от търговеца или от пълномощник с изрично писмено пълномощно. При регистрация на ЕТ и свързаните с нея обстоятелства в търговския регистър, търговецът е задължен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и единен граждански номер. Сроковете за откриване на фирма ЕТ се определят по система на входящите номера, която съдържа датата на въвеждане на Вашата преписка в електронната система на търговския регистър. С нарастване броя на заявленията се удължават и сроковете на обработка на преписките.

Регистрация на ЕТ на територията на цяла България, без оглед на факта - къде ще е седалището на вашата нова фирма!

Регистрация на фирма като ЕТ е подходяща за малки фирми, при които не се реализират големи обороти, не се поемат големи задължения и не правят големи инвестиции.