Най-силните фактори за мотивация във фирмата | Мотивирай.Ме

Най-силните фактори за мотивация във фирмата

Публикувано на 29 юли 2010  от SL

хора, фирма, мотивация, фактори

1. Привлечете хората на Ваша страна.
Разкажете на хората си историята на фирмата и поговорете с тях за бъдещите планове. Попитайте всеки един за неговите предложения и идеи, помолете ги да Ви помогнат да разрешите възникнали проблеми. Задължително приемете и изпълнете мъдрите и стойностни предложения – ако хората видят, че част от техните идеи се приемат ще дават още /ако видят, че техните предложения винаги се отхвърлят – просто ще спрат да дават такива/. Всичко това ще сплоти колектива и хората ще се почувстват като част от фирмата, а не просто като наети да свършат определена работа. Това ще ги обвърже с изпълнението на задачите им и те ще влагат повече старание. Винаги признавайте техните сполуки и приносът им в общите успехи. Така, когато нещата във фирмата не вървят хората ще чувстват отговорност и ще дават максимума от себе си за излизане от кризата, а когато всичко е успешно ще са горди, че им се полага част от славата.

2. Покажете на хората глобалната картина.
Когато всеки човек от екипа Ви знае своето място и как точно неговите усилия и труд се вписват в общия успех на фирмата, тогава този човек е готов да дава всичко от себе си, за да не предаде очакванията и усилията на колегите си. Повечето фирми бъркат точно тук. Те разделят бизнеса си, например на: отдел продажби, отдел техническа помощ, отдел обслужване на клиенти, отдел производство и т.н. и рядко хората от различните отдели се познават и знаят изобщо нещо за работата на другите. Разбира се не е нужно и възможно всеки да познава работата на всички останали хора в детайли, но всеки трябва да знае точно как неговите усилия и успехи се вписват в глобалната картина на фирмата и какви биха били последствията за другите, ако не изпълнява съвестно задълженията си. Покажете на хората си, че фирмата не е просто един неодушевен обект, а напротив – жива система, в която работят и влагат усилия много хора от различни нива и отдели и общият успех, както и работата на всеки зависи от усилията и работата на другите.

3. Бъдете ясни, конкретни и поставяйте изпълними задачи.
И тук много от фирмите се провалят. Особено в типа на задачите и тяхната ефективност. Лесно можем да накараме момичето от отдел продажби да прозвъни днес сто „потенциални клиента”, за да й намерим работа. Само, че когато тя го направи и изтощена в края на работния ден разбере, че няма никакъв резултат от това – мотивацията й ще спадне и ще върши работата си насила и без желание – от там и резултати пък изобщо няма да има. Добрият мениджър не търси как да уплътни времето на служителите си с безсмислен труд, напротив – той много внимателно измисля задачите и го прави заедно с хората във фирмата, които ще изпълняват задачите. Тези хора най-често ще помогнат с реални, точни и ясни идеи, които ще доведат и до реални резултати. Не поставяйте не ясни или не изпълними задачи – служителите Ви ще Ви сметнат за объркан или най-малкото за „не наясно с реалното положение”, а ако те дори не вярват във възможността за успех на задачата как изобщо биха започнали да я вършат качествено и с нужната мотивация.

Facebook Twitter Email

Още от мотивирай.ме

  • Във време на криза всяка фирма иска да спести пари и не може да си позволи увеличение на заплатите. Също така, обаче всеки предприемач желае да задържи най-добрите си служители. Това може да стане и без да е нужно да се ха ...

  • Във време на глобална криза няколко агенции и компании направиха проучвания за най-мотивиращите фактори за служителите в дадена фирма. На първо място немското списание CIO установи, че въпреки усилията на по-сериозните ...

  • “Няма скрита съставка или тайна формула за успеха на най-добрите фирми в Япония. Нито една теория, план или държавна политика не могат да направят бизнеса успешен — успехът зависи от самите хора и от всички служители във ф ...

  • Учени от Великобритания направиха интересно откритие за внушенията и самовнушенията. Те открили, че центърът, отговарящ за мотивацията се намира в хипоталамуса и след няколкомесечно изучаване на този център са на мнение, ч ...

  • Сигурно много от вас се питат как някои хора са доста по-успешни от останалите в живота. И какви са факторите за успех, които се крият в характера им. Успешните хора са интелигентни, социални са и градят връзки. Те са натуралн ...

Leave a Reply