Двадесет долара | Мотивирай.Ме

Двадесет долара

Публикувано на 17 февруари 2010  от Ilian

двадесет долара

Известен лектор започнал своя семинар държейки двадесет доларова банкнота. В стаята, където имало 200 човека, той попитал:
„Кой иска да получи тази двадесет доларова банкнота?”
Всички ръце се вдигнали. Той казал: „Ще дам тази двадесет доларова банкнота на един от вас. Но първо ще направя това.”
Започнал да мачка банкнотата и после попитал: „Кой все още я иска?” Отново всички ръце се вдигнали във въздуха.
„Добре” отговорил той. „Какво ще стане ако направя това?” Пуснал я на земята и започнал да я тъпче с обувки. След това я вдигнал, цялата измачкана и мръсна.
„Кой все още я иска?”
Отново ръцете се вдигнали във въздуха.
„Приятели, току що научихте много ценен урок. Каквото и да направя с парите, Вие все още ги искате, защото това не намалява тяхната стойност. Все си остават двадесет долара.
Много пъти през нашия живот ние падаме, чувствуваме се изхабени и смачкани в прахта, поради решенията, които взимаме и препятствията, които имаме на пътя си. Но независимо от това, което се е случило или ще се случи, Вие никога няма да загубите Вашата стойност.
Мръсни или чисти, смачкани или пречупени, Вие все още сте безценни за хората, които Ви обичат. Стойността на нашият живот се определя, не от това, което правим или знаем, а от това …. КОИ СМЕ НИЕ.
Вие сте специални – никога не забравяйте това.”

Facebook Twitter Email

Още от мотивирай.ме

  • В едно семейство на богаташи бащата решил да вземе сина си на пътешествие по работа в друга държава, за да покаже на сина си колко бедни могат да бъдат хората. Те прекарали няколко дни и нощи във фермата на много бедно сем ...

  • В Ню Йорк има един човек, който издържа семейството си в последните десет години от ровене по кофите и събиране на изхвърлените от хората билети за залагания. Исус Леонардо събира всички изхвърлени билети и намира измежду ...

  • Преди години професор от Университета „Джон Хопкинс” поставил на своите студенти следната задача: „Отидете в едно гето, срещнете се с 200 момчета, на възраст между 12 и 16 г. и разучете тяхното минало, начин на живот и ср ...

  • Един човек на средна възраст работил като чистач в едно училище 25 години. Един ден го извикал директора на училището и му казал: - Погледнах в твоята молба отпреди 25 години и там се казва, че ти никога не си ходил на уч ...

  • Имало едно време един човек, който минавал през непознат за него град и попаднал в гробищата. Започнал да чете надгробните плочи и това, което му направило впечатление било, че на повечето от тях пишело, че там почива няко ...

Leave a Reply